Öngösterim Görseli

Üniversitemizde uzaktan eğitim kapsamında aşağıda bulunan platformlar üzerinden sınavlar gerçekleştirilmektedir.

  • ALMS
  • Moodle
  • MS Teams